Predavači koji će biti uključeni u rad akademije certificirani su u Rujnu 2022. od strane ovlaštenog Mikrotikovog trenera dr. Samira Zildžića.

Predavači sa Trenerom

Rajko Plečko, Koča Vrančić, trener - dr.Samir Zildžić, Darko Bešlin, Ivo Šuste